Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ 22.2
Đối với hầu hết người dân, nước thải sinh hoạt dưới dạng nước bẩn từ chậu rửa,máy giặt và bồn cầu nhà vệ sinh thì chỉ cần xả xuống cống là xong. Nhưng có giải pháp ưu việt hơn là dùng bơm chìm nước thải
Máy bơm nước thải được thiết kế để xử lý chất thải chưa sàng lọc, bơm nước thải, khối lượng lớn nước trên bề mặt và nước công nghiệp trong các ứng dụng đô thị
Máy bơm nước thải Tsurumi - Nhật lưu lượng 400m3/h
Máy bơm bùn Tsurumi lưu lượng 350m3/h
Máy bơm bùn Tsurumi lưu lượng 300m3/h
Máy bơm bùn Tsurumi lưu lượng 250m3/h
Máy bơm bùn Tsurumi lưu lượng 200m3/h
Máy bơm bùn Tsurumi lưu lượng 190m3/h
Máy bơm bùn Tsurumi lưu lượng 180m3/h