CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG
Địa chỉ: HH1A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoạị: 02462.598.613 / Fax: 0243.2000.699
Email: kdtl369@gmail.com