Bơm hỏa tiễn, máy bơm hỏa tiễn Ebara, sử dụng cho khai thác nước giếng khoan, nước ngầm, bom hoa tien, bom chim hoa tien Ebara nhập khẩu chính hãng, chất lượng đảm bảo
Máy bơm hỏa tiễn, bơm hỏa tiễn Ebara dùng để bơm cấp nước từ giếng khoan sâu, Bơm hỏa tiễn Ebara 6BHE dùng để cấp nước và tăng áp, hệ thống thủy lợi,  Xử lý nước