Bơm ly tâm trục ngang đầu rời DAB - KDN 32-125.1 
Bơm ly tâm trục ngang DAB - NKP-G 32
Máy bơm hỏa tiễn DAB - S6 H3
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh DAB - KV 3/10 M
Bơm ly tâm trục ngang DAB - K 2041 M
 Bơm chìm nước thải DAB - GRINDER 1400 M
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ 411
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ 45.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ 47.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ 43.7