Tìm hiểu máy bơm nước giếng khoan thả chìm công nghiệp để có thể tìm mua bơm phù hợp nhất với những yêu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí vận hành, sửa chữa
Bơm chìm giếng khoan công suất nhỏ Grundfox SQ, SQE
Bơm chìm giếng khoan công suất lớn Grundfox SP
Lắp đặt và sử dụng máy bơm chìm giếng khoan cần biết những gì, cần làm các bước ra sao để đạt được hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, với khả năng bơm nước lưu lượng lớn, tiết kiệm điện và dễ dàng bảo dưỡng
Máy bơm giếng khoan được ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực dân sự và nông nghiệp. Ngoài ra Máy bơm giếng khoan dùng trong hệ thống cung cấp nước, điều áp trong khu dân cư, công nghiệp
Bơm chìm giếng khoan Pentax lưu lượng 60 m3/h
Bơm chìm giếng khoan Pentax lưu lượng 55 m3/h
Bơm chìm giếng khoan Pentax lưu lượng 50 m3/h
Bơm chìm giếng khoan Pentax lưu lượng 45 m3/h
Bơm chìm giếng khoan Pentax lưu lượng 40 m3/h